ערוץ ה-Youtube שלי

האם הגדולה
07:26
ד״ר אמא | ענבל כהן מידן

האם הגדולה

מי זאת האם הגדולה? את ארכיטיפ האם הגדולה טבע קרל גוסטאב יונג. בחלק המואר של הארכיטיפ זאת אמא אדמה, המכילה, המזינה, העוטפת, המגנה. הצד האפל של האם הגדולה כאשר החיבוק הופך להיות חיבוק דב עד כדי חנק. זאת האֵם הבולענית, המסרסת, השולטת, הלא משחררת. ארכיטיפים מופעלים כאשר אנחנו יוצאים ממה שמוכר לנו. כאשר פוגש אדם את הבחירה של האֵם, לגדל את הילדים שלה בבית, מופעל אצלו ארכיטיפ האם הגדולה והוא משליך על האם (הקונקרטית) מתוך עולמו הפנימי. זאת כדי להסביר לעצמו את התופעה אשר עומדת מולו. האם, לרוב, תכנס לצד אחד של הארכיטיפ. הוא שהוא יראה בה האם המושלמת או האם המסרסת. ואיך הארכיטיפ מוסבר כאשר אנחו מדברים על המערכת הפורמאלית? הרי גם היא יכולה להיות כח מגביל ומסרס או כח אשר מכין את הילד למסע שלו. לא מדובר במי עושה את זה. במי מחזיק איזה צד של הארכיטיפ. אלא מדובר באיך האם הגדולה משפיעה על הילד. בין אִם זאת האמא האקטואלית שלו או המערכת. כל אחת מהן יכולה להשפיע על הילד ככח מגביל ומסרס או ככח שמאפשר לו ביטחון וחופש לגדול.