top of page

אהבת אֵם

האם אהבת אֵם ניתנת להגדרה? למדידה? האם כל האימהות אוהבות? האם אהבה מוטבעת בתוך התפקיד האימהי באופן טבעי וחד משמעי? האם אהבה אימהית היא הורמונלית? או אולי תרבותית?

אהבה מתבטאת בכל מיני מחוות ולרוב מצטרפות אליה מגוון תחושות. 

אהבת אם

כחוקרת אימהוּת נברתי בספרות הקיימת כדי לנסות, להעמיק ולהבין את אותה אהבה אימהית.

גיליתי כי המידע אשר נצבר הוא חמקמק כמעט כמו המושג עצמו.

 

הבנתי כי קיימים שני מושגים אשר חולשים זה למרחבו של זה ויוצרים חלק מאי הבהירות:

מסירות אימהית ואהבה אימהית.

מה ההבדל בין מסירות אימהית לאהבה אימהית?

האם בכלל קיים הבדל או שמדובר בשני מושגים שונים לאותה התופעה?

האם אֵם יכולה להיות מסורה מבלי לאהוב את ילדיה או לאהוב את ילדיה מבלי להיות מסורה להם?

לא נמצא מידע משמעותי לגבי ההבדל בין שני המושגים.

 

במסמך זה אנסה לעמוד על איכותם וטבעם של שני המושגים, בניסיון להפריד בניהם.

מסירות היא נאמנות, מחויבות, התמסרות, נכונות להקריב.

מסירות אימהית משמעותה למסור את המשאבים שלי כדי למלא את הצרכים של הילדים.

משאבים אנרגטיים; נפשיים; זמן; כסף. משאבים רבים מופנים למילוי צרכיהם של הילדים והם מוענקים להם על חשבון הצרכים האישיים של האֵם. אימהות רבות, מתוך התמסרותן, לא יסכימו כי מילוי הצרכים של הילדים הינו על חשבון משאביהן האישיים ויקשרו את פעולותיהן למחויבותן האימהית – זו, כאמור מסירות אימהית.  

איך נראית מסירות אימהית: למסירות אימהית יש ביטויים רבים ומגוונים. החל מדאגה למילוי הצרכים הפיזיים של הילדים הכוללים: אוכל; בגדים; מילוי צרכים רפואיים ואף בית לגור בו. ועד לצרכים נוספים אשר כוללים חוגים; חברים; משחקים; בילויים; תרבות וכו׳. מסירות כוללת גם מסירות רגשית אשר פנים רבות לה. מסירות רגשית היא מילוי הצרכים הרגישים של הילדים כגון: הענקת ביטחון; דאגה (Care) ודאגה לרווחתם הנפשית, לתחושת השמחה והשלווה שלהם. היא יכולה לכלול בתוכה מחוות פיזיות (חיבוקים, כירבולים ונשיקות) וגם מחוות וורבליות (מילה טובה, אוהבת ומעצימה).

לב

אהבה אימהית היא הקשר הרגשי הרצוף עם הילדים מבלי שהוא יתנתק או ישתבש כמעט בכלל.

היא היכולת להרגיש אותם בכל רגע. בלי הפסקות.

היא החיבור לפגיעות שלהם ומתוך כך לצרכים שלהם.

היא גם הרצון להיות בקרבתם (במינון שישאיר את חוט הקשר מחובר).

היא היכולת ללוות אותם בפרטים הקטנים שמרכיבים את חייהם ולהתרגש!

היא להכיר את כל הניואנסים של ההתנהלות שלהם והיא להרגיש אותם בתוכנו!

אהבה אימהית גם כוללת בדיקה אמיצה של גבולות היכולת של האֵם. דיוק הצרכים של האֵם בסנכרון עם הצרכים של הילדים. 

היכולת להסכים כי כאשר האֵם קשובה למילוי הצרכים שלה היא פנויה לאהוב הרבה יותר.

בחלוקה גסה נוכל לומר כי:

מסירות אימהית נוגעת לכל המרכיבים הטיפוליים, הפיזיים והרגשיים. היא הפעולות אשר יוצרות את הקשר בין האֵם לילד.

אהבה אימהית היא הקשר עצמו. היא היכולת להרגיש את הילד בתוכנו כל הזמן, להיות מחוברים לפגיעות שלו ולרצון שהקשר הרגשי לא יתנתק. אם הוא מתנתק, מחברים מהר ככל שניתן.

 

מאחלת לכולנו לאפשר ללב להישאר פתוח, מחובר, מקושר, לעצמנו ואליהם.

 

מחזיקים ידיים

מאמרים נוספים

bottom of page