top of page
הדרכה לביקור המפקחת

ביקור הבית הוא נקודת לחץ בתוך התהליך לקבלת אישור לחינוך ביתי.

ביקור הבית הוא קריטי לקבלת אישור לחינוך ביתי.
אנחנו יכולות להשפיע על הלך הביקור ועל ההצלחה שלו!

אם נכיר את הזכויות שלנו, נגיע מוכנות, ניקח שליטה על המרחש
בבית שלנו, תוך כדי שמירה על גבולותינו וגבולות הילדים שלנו.

״ביקור הבית הוא קריטי לקבלת האישור, אפשר להתכונן אליו״

לוגו

ד"ר ענבל כהן מידן

אמא ותיקה בחינוך ביתי,

יועצת חינוכית בהכשרתה,

חוקרת את תחום החינוך הביתי בארץ,

עבודת הדוקטורט שלה עסקה במוטיבציה שעומדת בבסיס 
הבחירה בחינוך הביתי.

בעלת הפודקאסט ד"ר אמא.

 

החינוך הביתי סובב ומקיף את חיי.
זאת הבחירה האימהית שלי, זה המ
חקר שלי, זה העסק שלי,
זאת השליחות שלי. 
הייתי רוצה שכולם ידעו אפשר לגדל את הילדים בבית.
זאת אחת מהאפשרויות שיש לנו, כהורים. 

אני מייחלת להכרה ציבורית וחברתית בבחירה בחינוך הביתי.

ועד שתהיה לגיטמציה והכרה, אני פועלת אל מול סטיגמות וסטראוטיפים. מבקשת בכל דרך להראות שהבחירה בחינוך ביתי היא בחירה שפויה, הגיונית ואחראית. 

עלות ההדרכה

60 ש"ח בלבד

bottom of page