top of page

שוברים שגרה

שגרה חשובה והכרחית לרובנו. ילדים מגיבים טוב לשגרה וזו - מאפשרת להם רשת ביטחון. אבל האם היא המשרתת אותנו או אולי התהפכו היוצרות ואנחנו משרתים אותה?

לא אשבור לו שגרה? משפט אשר לא פעם גרם לי לזוז באי נוחות.

בעבור מה לא נשבור לילדינו שגרה? מהו המחיר שאנו חוששים לשלם? האם בכל מקרה נשמור על אותה פרה קדושה? 

הרבה מאיתנו רוצים שקט, בעיקר במטלת גידול הילדים. אנחנו מוכנים לקנות אותו בכל מיני מחירים ודרכים. זה הגיוני ומובן. אך נזכור כי לעיתים אנו עלולים לשלם ברעש גדול בעבור שקט זמני. 

במקום בו מצויים הורים ברורים וגמישים נמצאים ילדים בטוחים. במקומות בהם ההורים מבולבלים – מתבלבלים גם הילדים.

ישנם דברים שבשבילם שווה להעמיד את השגרה בסכנת שבירה. והשאלה איננה תיאורטית או נשענת על איזה מיתוס מאובק ומיושן אלא שאלה של הורה אמיץ תמיד תהיה תלוית נסיבות. 

שלד הערכים שלנו הוא שינחה אותנו ויאיר לנו את הדרך מבלי שתוסח דעתנו ע"י מחיר תורן.

אם חשוב לי לבלות עם ילדיי כמה שיותר, אסכים לשלם כל מחיר כדי להגשים את זה. 

פרצה בגדר


Comments


פוסטים נוספים

bottom of page