top of page

צריכה וחייבת

מילים מצמצמות, מקבעות, סוגרות. נשמעות ומושמעות ברצינות משמימה.

מסלול חיי הנורמטיבי, לכאורה, עם בחירות כל מיני שרק בדיעבד מסתברות (אולי) הגיוניות. אבל ׳צריכה וחייבת׳ היו שכנים לא מזיקים כאשר הבחירות, לעיתים, ארחו גם אותם.

האירוח המנומס, של ׳צריכה וחייבת׳, הסתיים כאשר זכיתי בכתר האימהות! לא צריכה ולא חייבת. כי אלו, ׳הצריכה והחייבת׳, מפעילים את השרירים בכח ובנוקשות, כאשר אותם השרירים מבקשים רק להרפות ולעטוף.

נוכחות והרפיה. נוכחות ותחושה. נוכחות ופעולה. נוכחות והסכמה.

שנים. שאותם השרירים מתרגלים הרפיה במקום כיווץ.  שנים. שהלב לומד לסמוך על עצמו. שנים. שהתודעה למדה להאמין שאין אמת אחת. שנים של פרידה מצריכה. פרידה מחייבת.

שחרור מהאזיקים של ׳צריכה וחייבת׳ אפשרו לאמת אחרת להתגלות.

היא שסוללת איתי ועבורי שבילים חדשים, מפתיעים ולא שגרתיים.

הכל התחיל מצעדים ראשונים בתוך שבילים של אימהות אחרת.

ישנם אזורים ש׳צריכה וחייבת׳ מרגישות בבית, אך זה איננו יותר הבית שלי, ולכן:

אני לא חייבת עסק כדי לפתוח אתר מקצועי ומהמם. את לא חייבת להקליט את הפודקאסט בקונספט אחיד.

אני לא חייבת שהכל יהיה לפי מה שנהוג ומקובל. כי הכי נכון לי להגיע לאותו המקום דרך שביל אחר.

ואני ממש לא חייבת למדוד הצלחה במדדים קרים ומנוכרים. הסרגלים שלי הם ספירליים. 


יש בי אמונה, בשבילים שלי.

חייבת וצריכה להמשיך ולצעוד רק בהם. כי כאשר יש שקט, האופק לא רלוונטי.


צריכה וחייבת. שחרור

Comments


פוסטים נוספים

bottom of page