top of page

עם מהות

לכתוב אימהוּת זה סיפור אהבה. 

לכתוב על אימהוּת בחינוך ביתי זה סיפור אהבה מרגש במיוחד.

לכתוב על אימהוּת בחינוך ביתי באקדמיה זה אמיץ.

לכתוב על אימהוּת בחינוך ביתי פה זה משחרר.

לדבר אימהוּת בחינוך ביתי זה מסועף ומורכב כמעט כמו לבחור בזה.

לדבר חינוך ביתי עם מי שבוחרת בזה, זה כמעט יומרני.

לדבר חינוך ביתי עם מי שלא בוחרת בזה, זה מתנשא.

לדבר חינוך ביתי באקדמיה זה קל. יש מחקרים ויש ממצאים.

לפגוש אימהות בחינוך ביתי לשיחה מלב אל לב - זה מאחד את הכל באינטגרציה מופלאה. 

כאשר זה קורה אני מרגישה איך פיסות רבות של פאזל מתאחדות. בדיוק מופלא. 

מאושרת על ההזדמנות.

אשה פוסעת בין שבילים

留言


פוסטים נוספים

bottom of page