top of page

אי אפשר למות בגן עדן

אי אפשר למות בגן עדן

פשוט אי אפשר

פה אצלנו יש מלחמות ותאונות ואוייבים

אבל אי אפשר פשוט למות בגן עדן


אם מתים בגן עדן

היקום נסדק וכך גם הנשמה

היא לא תחזור להיות שלמה

כי אי אפשר למות בגן עדן


הגוף לא יכול להחזיק את הבשורה

הלב מגביר קצב, מנסה לברוח,

הנשימה הופכת דלילה, שקופה,

הרגליים נמסות לתוך חלל עמוק


לא ככה, לא פה, לא עכשיו

אי אפשר למות בגן עדן


היום גיליתי שאפשר למות בגן עדן

ורציתי למות בעצמיComentarios


פוסטים נוספים

bottom of page